Kostnaden för inköp

Skatt på fastighetstransaktionen :

4% av det deklarerade värdet av fastigheten måste betalas till avtalsbyrån, som transportavgift. Köparen betalar avgift för avgiftstransaktion som tull.


Fastighetsregister:

Registrering i fastighetsregistret, fastighetsregisters administrativa kostnader, domstols tolk, bearbetning och utfärdande av intyg om ägarskap


Fullmakt hos en notarie ( i fall om du inte kan närvara för att ta över ägandet):

ca 200 Eur


Energi:

El

Ny anslutning:
ca 150 euro (engångsavgift)

Namnöverlåtelse på en befintlig anslutning:
ca 60 Euro (engångsavgift)
ca 0,10 EUR / kWh

Vatten

Ny anslutning:
ca 150 euro (engångsavgift)

Namnöverlåtelse på en befintlig anslutning:
ca 60 Euro (engångsavgift)

Pris för vatten:
ca 0,75 EUR / m3


Årligen

Skatt på egendom:

0,1% av fastighetsvärdet utset av stadskontoret (årligen,en gång om året innan slutet av maj).


Populära fastighetsbeställningar i TURKIET

Extra erbjudande av tjänster

Letar du efter fastigheter i Turkiet?

Kontakta oss

formular-info-gdpr
Správa úspešne odoslaná