Náklady spojené s koupí

Souhrn přibližných nákladů:

Daň z převodu nemovitosti:

4% z hodnoty nemovitosti (převodní poplatek) zapsané v katastru, kterou určí úřad a je mnohem nižší než cena kupní, cca 800 - 1500 Eur (tato se hradí v jedné ze státních bank v době převodu / vydání listu vlasníctví).


Katastr nemovitostí:

registrace na katastr, správní výdaje katastru nemovitostí, soudní tlumočník, zpracování a vydání listu vlastnictví

cca 250 Eur


Plná moc u notáře (v případě pokud se nemůžete dostavit k převzetí listu vlastnictví):

cca 100 Eur


Získání kompletní zprávy - Iskan (pouze u novostaveb):

cca 350 Eur záleží na velikosti objektu a lokalizace


Energie:

Elektřina

  • Nová přípojka: cca 150 Eur (jednorázově při koupi)
  • Přepis jména stávající přípojky: cca 60 Eur (jednorázově při koupi)
  • Cena za elektřinu: cca 0,10 Eur / kwh

Voda

  • Nová přípojka: cca 150 Eur (jednorázově při koupi)
  • Přepis jména stávající přípojky: cca 60 Eur (jednorázově při koupi)
  • Cena vody: cca 0,75 Eur / m3

Každoročně :

Daň z nemovitosti:

0,1% z hodnoty nemovitosti určené městským úřadem (každý rok, jednou ročně před koncem května).


Populární destinace nemovitostí v TURECKU

Extra nabídka služeb

Hledáte nemovitost v Turecku?

Napište nám

formular-info-gdpr
Zpráva úspěšně odeslána